ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

  Юлія Кикош (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В епохупостіндустріальногосуспільствакласичніфакторивиробництвавідходять на другий план, а першочерговим фактором стають знання. Саме людина стає головною виробничою силою, а капітал виражається у формі людського інтелекту. В сучасній економіці підвищується роль і значення освітнього потенціал України, а високорозвинений ефективний ринок освітніх послуг стає головною ознакою могутньої, успішної та процвітаючої країни. На сучасному етапі функціонування ринку освітніх послуг в Україні відсутня чітка та грамотна політика розвитку цієї галузі, неефективне управління ринком освіти, відсутня співпраця між ринком освітніх послуг та ринком праці, що призводить до низки економічних проблем для усієї держави. Статистичний підхід дослідження функціонування ринку освітніх послуг передбачає виокремлення трьох основних етапів: 1) визначення об’єкта дослідження (його особливостей, структури, характеристики); 2)вибір системи статистичних показників; 3)виявлення статистичних зв’язків між показниками.