СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК БАЗОВА ЗАСАДА ЗАБЕЗЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

  Стефен Сінікем Азаікі (Нігерія) |    Завантажити статтю

ХХІ столітті достатня кількість держав, в першу чергу високорозвинутих та тих, що інтенсивно модернізуються й розвиваються, намагаються стати, задекларизуватися, як держави соціальні. Під такими державами розуміють ті, політика яких спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини.