РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕМОКРАТИЧНИХ СИСТЕМАХ

  Анастасія Ісаєва (Маріуполь, Україна) |    Завантажити статтю

Метою даного дослідження є аналіз ролі публічного управління в демократичних системах та її впливу на розвиток і функціонування державних систем управління. Актуальність даного дослідження полягає в дослідженні особливостей державного управління у взаємозв’язку з концепцією демократичних систем.