ЕВРИСТИЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕСТЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ПЛАТОНА

  Інна Шаталович (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні гостро ставиться питання, щодо вивчення філософії для студентів технічних спеціальностей. Як філософія впливає на підвищення рівня кваліфікації природознавця? Як пов’язані між собою категорії «естетичне», «гарне», «прекрасне», «краса» з категоріями «наука», «природознавство», «фізика», «математика»? На подібні питання спробуємо відповісти в контексті праць видатного давньогрецького філософа Платона.