Особливості правового регулювання внутрішніх морських вод в Україні та світі

  Анна Пєшкічева (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

В світі питання внутрішніх морських вод регламентується рядом Конвенцій та дво- або багатосторонніх угод між державами. В Україні питання правового регулювання внутрішніх морських вод регламентується Конституцією України, Кодексом торгівельного мореплавання, Законом України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 року, угодами, які уклала Україна з іншими державами (переважно двосторонні), постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами.