МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

  Ольга Щиголь (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Організація розрахункових операцій фінансового та управлінського обліку з постачальниками та підрядниками має недостатню опрацьованість у сучасному бізнесі та документообігу. Документування розрахунків, автоматизації та контроль організації обліку не має чіткої структури та правил. У багатьох своїх роботах вчені-економісти наголошують на проблемі обліку пасивів. Метод аналізу поточних обставин у літературі як частину аналізу господарську діяльність підприємства. Важливо мати уявлення про фінансову сторону функціонування організації, щоб зрозуміти, як функціонують усі ланки суб'єкта. При цьому особлива увага приділяється численним розрахунковим операціям із постачальниками.