ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ КРЕДИТНИХ І ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

  Віта Мачульська (Ірпінь, Україна) |    Завантажити статтю

Застосування економіко-математичних методів і моделей, моделювання та прогнозування кредитних і залучених коштів банку – достатньо складний процес, але він дозволяє знайти оптимальні варіанти подальшого розвитку й планування банківської діяльності та є перспективним напрямом передбачення тенденцій розвитку не тільки окремого банку, а й банківського сектору в цілому.