ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ КAПІТAЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

  Ілона Буряк (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Капітальні інвестиції, які відіграють ключову роль в відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а відповідно і в забезпеченні певних темпів економічного зростання, складають матеріальну основу розвитку виробництва, і важливі як для підприємства, яке їх здійснює, так і для економіки країни в цілому. Тому особливу актуальність набуває необхідність вдосконалення рахунків як основи інформаційного забезпечення системи управління підприємством, важливою складовою якої є облік капітальних інвестицій. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що аналіз інвестицій, здійснюваних у формі капітальних вкладень, дає можливість визначити наявність необхідних ресурсів та можливі напрямки їх залучення для підвищення ефективності діяльності підприємства. Непродумане здійснення капітальних вкладень може несприятливо позначитися на технічному розвитку і вдосконалення технології, оскільки в майбутньому можуть знадобитися значні кошти на реконструкцію і модернізацію основних фондів.