СЛІДИ РАДЯНСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. СЕЛІНДЖЕРА «THE CATCHER IN THE RYE»)

  В’ячеслав Стельмах (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

У світлі переосмислення сучасним українським суспільством спадщини СРСР на часі постає проблема наслідків радянської цензури, наявних зокрема й у художньому перекладі. Ідеологічному аспекту перекладу загалом та цензурі в ньому зокрема приділяло увагу багато українських (Р. Зорівчак [4], І. Коханська [6], Н. Рудницька [13], М. Стріха [19], О. Федотова [22], О. Чередниченко [24]) та зарубіжних (С. Шеррі [28], Г. Єрмолаєв [25]) дослідників та дослідниць. Утім, хоча загалом питання впливу цензури на переклад, зокрема український, вивчається широко, проблема подолання цього впливу в контексті сучасного українського художнього перекладу не отримує достатньої уваги науковців.