ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МІКРОЦИКЛУ НА ПЕРІОД ЗМАГАНЬ У ФУТБОЛІСТІВ ВІКОМ 20 - 21 РОКІВ

  Вадим Степанюк (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

У роботі розглянуті особливості побудови мікроциклу в період змагання у футболістів віком 20-21 років. Вивчені програмні положення по управлінню і плануванню підготовки футболістів. Проаналізовані практичні аспекти побудови мікроциклів в період змагання в підготовці футболістіввіком 20-21 років. Визначений зміст і форма тренувальних мікроциклів періоду змагання у футболістів віком 20-21 рік. Встановлені, виходячи з проведених досліджень, найбільш раціональні варіанти побудови мікроциклів в періоді змагання у футболістів віком 20-21 рік. Сучасний футбол - це гра, що вимагає високої рухової активності гравців і великої інтенсивності м'язової роботи динамічного характеру.