ІНВЕСТИЦІЇ В АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

  Наталія Куліш (Боярка, Україна)  |    Завантажити статтю

В умовах ринкових відносин аграрне підприємництво має велике значення для структурної трансформації економіки, розвитку вітчизняного товаровиробництва, конкуренції, підвищення рівня зайнятості сільського населення. Агробізнес – вертикальна та горизонтальна інтеграція сільськогосподарських виробництв (підприємств постачання, збуту, переробки, банків та інших фінансових структур), основою яких є сільське господарство. Агробізнес як галузь знань і наукових досліджень забезпечує оцінку потенціалу, методику впровадження і реалізації підприємницьких ініціатив. Агробізнес охоплює велику кількість галузей економіки, пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції сільського господарства, що становлять послідовний цикл технологічних процесів: кінцевий продукт однієї галузі є вихідним предметом або засобом виробництва для іншої. Одним з факторів, від якого залежить майбутнє агробізнесу, є залучення та освоєння галуззю вітчизняних та зарубіжних інвестицій.