ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

  Наталія Годун, Оксана Миздренко (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна епоха, для якої характерний прискорений суспільний розвиток і пов’язані з ним глобальні соціальні, економічні та технологічні зміни, ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Вони суттєво відрізняються від тих умов, до яких були пристосовані покоління наших предків. Це відбивається на здоров’ї сучасної людини, зменшуються функціональні резерви організму, знижується його реактивність і резистентність, порушуються процеси самоорганізації та самовідтворення, відбуваються і інші руйнівні процеси. Все більш очевиднішою стає залежність рівня здоров’я не тільки від організації охорони здоров’я, а перш за все, від самої людини, від її розуміння необхідності збереження свого здоров’я.