ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ

  Наталія Годун, Олег Гаврущенко (Переяслав, Україна)  |    Завантажити статтю

Людський організм є цілісною біосоціальною системою, що існує в єдності з навколишнім середовищем. У процесі фізичного розвитку постійно взаємодіють чинники спадковості та середовища, визначаючи особливості організму. За вченням російських фізіологів Івана Сеченова (1829-1905) та І.П. Павлова (1849-1936), зовнішнє середовище впливає на розвиток вроджених даних організму, регулює його функціональні можливості. Взаємодія чинників спадковості й середовища обумовлює особливості будови тіла, вищої нервової діяльності, здібностей дитини[1].