ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ У ПРОЄКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ

  Світлана Науменкова, Роман Панченко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Захист від політичних ризиків в Україні набуває особливого значення для стимулювання іноземних інвестицій та відновлення економічного зростання. Посилення економічної нестабільності та влив глобальних системних ризиків актуалізує роль держави як ініціатора залучення та гаранта повернення коштів для реалізації масштабних інвестиційних проєктів, у т. ч. таких, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства. Пошук надійних інструментів мінімізації неочікуваних втрат у сфері довгострокового інвестування набуло особливу актуальність в умовах негативних економічних наслідків, пов’язаних з пандемією СOVID-19. Кризові явища у сфері проєктного фінансування зумовлюють потребу у застосуванні додаткових інструментів захисту прав інвесторів і кредиторів, особливо в країнах з нестійкою економікою, де поглиблення фінансової кризи зумовлює суттєве здороження вартості позикового капіталу, ускладнює процедуру залучення довгострокових коштів, а також потребує посилення моніторингових дій упродовж життєвого циклу проєкту.