Можливості мобільного навчання у викладанні іноземних мов

  Людмила Байдак (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується суттєвим впливом на нього інформаційних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків та створюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною складовою інформатизації суспільства є інформатизація освіти. Сучасні методи та технології навчання уже неможливо уявити без широкого залучення інформаційних технологій. Вони мають значний вплив на сферу викладання іноземних мов, оскільки можливості їх використання різноманітні та перспективні. Комп’ютерна лінгводидактика, яка вивчає викладання мов з допомогою сучасних інформаційних технологій, зародилась ще півстоліття тому, але за цей час зазнала кардинальних змін у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій.