МОВНА ГРА В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ЗМІ ТА РЕКЛАМИ

  Ірена Сніховська, Віталій Ушенок (Житомир, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасні активні мовні процеси певною мірою зумовлені посиленням креативного начала в англомовному дискурсі: це виявляється в тому, що інновації, мовна гра та мовна рефлексія захоплюють нові комунікатив­ні сфери (наприклад, такі як реклама й Інтернет), тим самим розширюючи мовленнєвий простір креативності. Динаміка мовних процесів, зумовлених як екстралінгвістичними, так і мовними чинниками, у сучасному комунікативному просторі найбільше відображається в ЗМІ. Помітно змінюється арсенал мовних засобів, що забезпечують основний конструктивний принцип організації медіатекстів. Посилення інтересу лінгвістів до мас-медіа спричинено тим, що на сучасному етапі вони є основним джерелом інформації. Під впливом соціально-політичних перетворень реклама й газетно-публіцистичні тексти на рубежі ХХ-ХХІ ст. зазнали кардинальних змін.