МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  Оксана Тимошенко (Богуслав, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогоднішній день процес модернізації освіти, виховання та розвитку,спрямований для забезпечення умов якісного здобуття знань, формування «правильного майбутнього покоління», спроможного до толерантного сприйняття цього світу, здатності навчатися протягом життя, створювати, розвивати, а головне помічати цінності громадянського суспільства. Разом із тим, варто враховувати існуючу тенденцію погіршення стану здоров’я, розповсюдження нервово-психічних та фізичних порушень, існування соціально-психологічної проблеми серед дітей, підлітків та молоді. Перед закладами освіти постає важливе завдання: організувати освітній процес на засадах здоров’язбереження, розвитку професіоналізму педагогів щодо формування основ здорового способу життя, культури здоров’я, звички систематичних занять спортом здобувачів освіти.