ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОДОБОЯЗНІ

  Віталій Кудак (Богуслав, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімких змін українського суспільства актуалізується проблема удосконалення змісту занять з фізичного виховання здобувачів освіти. Необхідність дослідження проблеми початкового навчання плаванню в умовах водобоязні зумовлене поступовим зниженням у студентської молоді інтересу до фізичного виховання, що веде до неповноцінного фізичного розвитку й формування студентів як особистостей. Вивчення літератури з теорії та методики фізичного виховання [1 с. 22; 2 с. 695; 5 с. 98; 6 с. 20] засвідчує, що сучасна система фізичного виховання студентів має бути оздоровчою за сутністю та змістом. Також, на основі вивчення досвіду роботи сучасних закладах освіти помітно, що навчання у здобувачів освіти пов’язане з високим рівнем емоційного та інтелектуального навантаження, що також супроводжується недостатнім фізичним навантаженням тощо.