М'ЯЗОВА СИЛА ТА ЇЇ РОЗВИТОК

  Юрий Бочков (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Розвиваючи силову витривалість, слід пам'ятати, що вона тісно пов'язана з розвитком як максимальної сили, так і витривалості. Науково обґрунтованим методом розвитку силової витривалості в першу чергу є інтервальний метод. Він характеризується систематичною зміною навантаження і відпочинку. Періоди відпочинку повинні бути дуже незначні, щоб за відведений час не можна було повністю відновити працездатність. Це означає, що одне навантаження повинно слідувати за іншим, в результаті чого постійно зменшуються енергетичні запаси і накопичується втома. Втома м'язів, досягнута за допомогою інтервального навантаження, може бути набагато сильнішою і повнішою, ніж при одноразовому тривалої інтенсивної навантаженні. Розрізняють екстенсивний та інтенсивний інтервальні методи.