СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНЫҢ УӘЖДЕМЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

  Альмира Абдукаримова, Рашид Закизянов (Тараз, Республика Казахстан) |    Завантажити статтю

Денсаулық сақтаудың негізгі факторы дене белсенділігі болып табылады,ол қызметке, қоғамның әл-ауқатына, мінез-құлықтың құндылықтық бағдарына әсер етеді. «Дене шынықтыру» оқу пәнінің міндеті - студенттерді адамның тіршілік әрекеті туралы, оның денсаулығы мен салауатты өмір салты туралы білімнің барлық аспектілерімен қамтамасыз ету, денсаулықты сақтау мен нығайтуды, тұлғаның психофизикалық қабілеті мен сапасын дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен біліктердің аспектілерін меңгеруге үйрету.