РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

  Ярослав Яровий (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

У наш час проблема правового регулювання цивільного обороту культурних цінностей є досить актуальною. По-перше, це пов’язано з тим, що існує необхідність їх охорони. По-друге, нормам українського законодавства, якими встановлюється особливість обороту таких цінностей, бракує системного характеру, до того ж вони мають значну кількість недоліків. По-третє, немає одностайності у використанні термінології („ культурні цінності ”, „ культурна спадщина ”, „ культурне надбання ”). Разом із тим категорія „ культурні цінності ” уміщує у собі й інші не зазначені терміни, оскільки нею охоплюється як коло об’єктів, які вже мають спеціальний статус і підпадають під охорону державою, так і тих, які такого статусу ще не набули.