ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

  О.М. Перунова, Таха Мохаммед (Харків,Україна) |    Завантажити статтю

Принципи цивільного процесуального права – це закріплені в нормах цивільного процесуального права основні керівні положення (засади), що відображають специфіку, сутність і зміст даної галузі права. Зміст цих принципів виражено і закріплено в Конституції України, Законі України «про судоустрій та статус суддів» та відповідних нормах ЦПК України.