ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОСНОВНИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ

  Вероніка Радіонова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Серед учених немає єдності у розумінні сутності підприємницького права. Можна виділити дві основні позиції з цього питання, що існують в науці. Одна з них може бути визначена стисло таким чином: підприємницьке право — самостійна галузь права. Основні положення цієї точки зору. Підприємницьке право — це господарське право ринкової економіки, що визначає порядок ведення підприємницької діяльності, та регулює відносини, пов’язані з її здійсненням.