ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  О.М. Перунова, Бензіді Юссеф (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Під формою захисту права в цивільному судочинстві варто розуміти обумовлену законом діяльність компетентних органів щодо захисту права, що полягає у встановленні фактичних обставин цивільної справи, застосуванні відповідних норм права, визначенні способів захисту права та прийняття рішення.