СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ школярів У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

  Ася Рубан (Ізмаїл, Україна)  |    Завантажити статтю

Упровадження здоров'язбережувальних технологій пов'язане з використанням фізкультурно-оздоровчих та медико-профілактичних технологій, сутність яких полягає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволять зберегти здоров'я учнівської аудиторії, сформувати більш високий рівень культури здоров'я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров'я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та поліпшення якості життя суб'єктів освітнього середовища в навчальному процесі. Таким чином, актуальність проблеми визначається гострою необхідністю розробки і впровадження в освітній простір сучасної шкли новітніх здоров'язбережувальних технологій, які сприяють розвитку і вдосконаленню основних фізичних якостей, формуванню основних рухових навичок, зміцненню здоров'я, а з іншого – забезпечать оптимальні умови роботи функціональних систем організму, задіяних в підтримці високого рівня розумової і фізичної працездатності студента.