ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ В ОСВІТІ

  Людмила Посна (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню проблем, пов’язаних з використанням інформаційних і комунікаційних технологій на сучасному етапі організації освітнього процесу, присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизняних учених. Історичний підхід до вивчення розповсюдження різних типів комп’ютерних технологій у навчальному процесі представлено у роботі О.І. Агапової, А.О. Кривошеєва, А.С. Ушакова, де відокремлено три типи розвитку комп’ютерних технологій. Вивченням і залученням ІКТ у навчальний процес займалися Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркіна, Т.И. Голубева, С.О. Репина; дослідження особливостей запроведження ІКТ у процес самостійної роботи студентів проводять С.К. Гучетль, Я.С. Грищенко, З.Р. Девтерова, створенням авторських Інтернет-ресурсів займаються Сисоєв П.В., Євстигнєєв М.Н.