ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ

  Анна Сумцова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Навколишнє середовище сьогодення перебуває у катастрофічному стані з точки зору екології, де людина відіграє провідну роль у побудові стосунків із природою, які відбиваються на загальному стану усіх екосистем. Забруднення атмосферного повітря займає провідну позицію серед глобальних екологічних проблем. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вплив речовин, які забруднюють повітря є одним із головних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань, при цьому щорічно у світі реєструється понад 4 млн. завчасних смертей, які обумовлені забрудненням повітря, тобто 7,6% усієї смертності у світі, з тенденцією росту.