ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО СТИЛІСТИЧНО АДЕКВАТНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

  Тетяна Докашенко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Писемне мовлення – це не лише вміння, які дозволяють граматично коректно висловлювати свої думки в письмовій формі, але й вміння та здатність використовувати мовні засоби доречно, стилістично адекватно, відповідно ситуації спілкування.