ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  Діана Вісіцька, Ігор Панченко (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. В умовах пандемії COVID-19 відбуваються зміни, що істотним чином впливають на ринок праці нашої країни, створюючи значні проблеми для зайнятого населення, в першу чергу. Традиційні форми зайнятості трансформуються та пристосовуються до нових реалій сьогодення, в яких роботодавці вимушені економити та шукати способи збереження персоналу, а працівники багатьох організацій переходити на дистанційний формат трудового процесу. В такій ситуації важливим і актуальним питанням постає дослідження та пошук ефективних підходів до організації гнучкої та продуктивної зайнятості працівників, яка б задовольняла економічні та соціальні потреби всіх суб’єктів ринку праці.