ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Марія Нежива, Андрій Філіппов (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Важливим моментом для прийняття і реалізації управлінських рішень, найбільш ефективних з точки зору стратегічного розвитку суб’єкта господарювання є постійний і ефективний контроль на всіх етапах процесу діяльності і управління. Важливо привернути увагу до того факту, що відповідно офіційних даних Державної аудиторської служби України проведеними державними фінансовими аудитами за 2019 рік на 225 об’єктах виявлено неефективних управлінських рішень або ризикових операцій, що призвели до упущених вигод та неотриманих доходів або непродуктивних і зайвих витрат на загальну суму понад 7,3 млрд. грн., неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що можуть свідчити про упущені вигоди і неотримані доходи або непродуктивні і зайві витрати на суму 5 млрд. грн. Тому питання управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання є основними і пріоритетними і перш за все слід реально оцінити їх фінансовий стан та систему прийняття управлінських рішень. В цьому контексті гостріше постає питання пошуку нових ефективніших форм контролю внутрішнього середовища діяльності суб’єкта господарювання та прогнозування й попередження внутрішніх і зовнішніх загроз.