ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  Оксана Котирло ( Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Інвестиції відіграють важливу роль у розвитку економіки будь-якої держави, так як саме достатній рівень насичення економіки капіталом, досягається шляхом зовнішнього і внутрішнього інвестування, сприяє економічному зростанню. Але необхідно відзначити, що важливим фактором є не тільки кількісна характеристика інвестицій, що надходять, а й якісна складова, яка повинна формуватися виходячи з потреб економіки в тих або інших інвестиціях, а саме: структура інвестицій, що надходять; об'єкти капіталовкладення; джерела інвестування; термін капіталовкладення.