СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ

  Олена Сергійчук, Юлія Багно (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна системи освіти в Україні перебуває в стані активного реформування та характеризується змінами в усіх її підсистемах, ланках та змісті освіти. Зміст реформ вітчизняної системи освіти зумовлений державною політикою у сфері освіти – інтеграцією в європейський освітній простір.