ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА»)

  Катерина Омелянчук (Луцьк, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність роботи полягає в активному впровадженні інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності зумовлює необхідність використання сучасних форм підготовки високопрофесійних кваліфікованих кадрів в області професійної освіти, також в необхідності розробки моделі, алгоритму і програмного засобу для створення сучасної адаптивної системи дистанційного навчання для вивчення «Педагогіки», яка буде відповідати сучасним освітнім стандартам і в той же час підтримувати індивідуалізацію навчального процесу для підвищення якості його результатів.