ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДИЗАЙНУ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

  Куштєр Тетяна (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі розвитку вищої освіти стандарти підготовки спеціалістів стали розширюватися охоплюючи не лише систему знань, але й досвід практичної діяльності загалом, і зокрема обов’язковий досвід самостійної діяльності, з елементами творчості. Це вимагає вдосконалення форм і методів організації та впровадження освітнього процесу у вищих навчальних закладах, трансформує пріоритети в освіті майбутніх учителів для основної школи.