ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ

  Вікторія Журавель, Антон Атовський (Полтава, Україна) |    Завантажити статтю

Вирішення проблем розроблення і реалізації регіональної політики в Україні, яка б забезпечувала зростання рівня соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення рівня життя населення є неможливим без активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, що дозволяє здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення її реального сектора, підвищити конкурентоспроможність та забезпечити соціально-економічний розвиток як регіонів, так і держави загалом.