ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИ ОЦІНЮВАННІ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

  Дмитро Артеменко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Перехід до ринкових відносин в Україні зумовив потребу в об'єктивній оцінці нерухомого майна, зокрема, комерційної нерухомості. Основним підходом при оці¬нюванні комерційної нерухомості є дохідний підхід. У рамках цього підходу розрізняють два методи: метод прямої капіталіза¬ції доходу, який передбачає рівновеликі надходження доходів протягом всього прогнозного періоду, і метод непрямої капіталі¬зації доходу (дисконтування грошового потоку), що передбачає змінні у часі надходження доходів протягом прогнозного періо¬ду [2, с. 4]. Важливою проблемою нині для інвесторів та оцінювачів не¬рухомості є визначення ставок дисконтування та капіталізації, особливо в умовах кризи.