ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

  Дар’я Канцир (Ізмаїл, Україна)  |    Завантажити статтю

Науковий підхід до вирішення проблеми самореалізації особистості - прерогатива психології другої половини XX - початку XXI ст. (дослідження К. Абульханової-Славської, А. Асмолова, А. Бодалєва, І.Беха, А. Деркача, В. Муляра, Л. Овсянецької, А. Реана). На сучасному етапі інтерес до даної проблеми в колах наукової спільноти зростає.