КАЛІГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

  Тимченко Марина Юріївна (Житомир, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі розвитку суспільства, в еру цифрової перенасиченості та інформаційного буму виникає потреба в якісних та дієвих засобах розвитку потенціалу, творчості та креативності у спеціалістів в різних сферах. Сфера графічного дизайну не є виключенням, адже саме за допомогою візуальних знаків та знакових систем в суспільстві відбувається комунікація через зображення.