ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ПРИЙОМНИМИ СІМ’ЯМИ

  Оксана Міхеєва (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах сучасної України актуалізація уваги до становлення професійної соціально-педагогічної діяльності та до підготовки фахівців даної сфери, зумовлена багатьма чинниками: зміною соціально-економічної ситуації; розпадом традиційних економічних, політичних, суспільних структур; кризами, що виникають в сім’ї, духовному житті суспільства, в окремої людини; загострення таких проблем, як бідність, безробіття, бездомність, алкоголізм, наркоманія; соціальні і психологічні конфлікти; відсутність цілісної соціальної політики. На сьогоднішній день гостро стоїть питання про подолання соціального сирітства та впровадження інноваційних форм опіки, тому є й актуальним питання підготовки відповідних кадрів та спеціалістів, які будуть здійснювати дану діяльність. На сучасному етапі розвитку науки існують дослідження, які присвячені проблемам підготовки соціальних педагогів: О. Безпалько, В. Бочарова, Р. Вайнола, Ю. Галагузова, Л. Ваховський, І. Звєрєва, А. Капська, О. Карпенко, І. Козубовська, Н. Кривоконь, Н. Максимова, Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченко, І. Цимбал. Питаннями становлення інноваційних форм опіки та підготовки відповідних спеціалістів займалися: Г. Бевз, І. Звєрєва, Н. Комарова, Г. Лактіонова, Ж. Петрочко, І. Пєша, Трубавіна. Багатогранність наукових досліджень із даної теми дає можливість цілісно поглянути на проблему підготовки відповідних фахівців та забезпечити належний рівень їх кваліфікації.