ТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКІВ-КАРИКАТУРИСТІВ У ЛЬВІВСЬКОМУ САТИРИЧНОМУ ЧАСОПИСІ «ЗИЗ»

  Віктор Михалевич (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Після невдалого українського національно-визвольного руху 1918-1919 рр. галичани шукали розради у сатирично-гумористичній періодиці. Ці видання відзначалися тематичною актуальністю, несли позитивні емоції та розвивали національну ідею. Історичні події міжвоєнного двадцятиліття стали джерелом тем для десятків різноманітних сатирично-гумористичних галицьких часописів, особливо львівських. Важливе значення для популяризації такого типу видань мала якість ілюстративного матеріалу (карикатура, шарж). Гумористично-сатиричну графіку можна знайти у львівських журналах, часописах, газетах, альманахах, гумористичних альбомах, літературних збірниках, тощо. Особливе місце серед львівської сатиричної періодики займає журнал «Зиз» (1924-1933 рр.).