ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИШІВ СПОРТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ

  Олег Дакаленко, Світлана Полещук (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Принципи та системність методології викладання іноземної мови у виші спортивного спрямування зазнає останнім часом постійних змін. Так звана класична методика традиціоналістського сенсу розглядає чотири основні та ефективні мовні навички: мовлення, аудіювання, читання та письмо, тому що суто ці навички повинні бути затренованими до підсвідомого автоматизму. При цьому відбувається значне розширення «лексичного діапазону», вимови, але налічує деяка внутрішня психологічна скованість, що негативно впливає на психіку здобувача вищої освіти спортивного напряму, але й інколи давить його внутрішнє «его».