ПОНЯТТЯ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

  Анастасія Зінченко (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Перебудова вищої освіти в Україні поставила перед вищою школою завдання докорінного й усебічного покращення професійної підготовки і фізичного виховання майбутніх фахівців. У нових умовах підвищується соціальна значущість фізичного виховання у формуванні гармонійно розвиненої особи, випускника ВНЗ, із високою мірою готовності до соціально професійної діяльності. Отже, не викликає жодних сумнівів актуальність багатобічного дослідження виховних функцій фізичної культури й спорту серед української студентської молоді [1, с. 138].