ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ОСОБЛИВОЇ ПРАВОВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

  Анастасія Метіль (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний розвиток економічних, правових та суспільних процесів в Україні, на даному етапі становлення демократичної держави потребує все більшого вивчення, повністю функціонуючих феноменів особистості з психологічної точки зору. Одним з таких феноменів є таке явище як «правосвідомість».