МОДА ЯК СПОСІБ ІНДЕНТИФІКАЦІЇ СЕБЕ З СУСПІЛЬСТВОМ

  Вікторія Захарченко ( Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Мода - універсальне явище: вона охоплює різні області, а спектр її впливів досить широкий - від розвитку культурної складової суспільства до процесів соціалізації та самоідентифікації. Мода відноситься до явищ, які носять системний характер, вона багато в чому обумовлює особливості індивідуальної та суспільної свідомості, менталітету, поведінки, вибору соціальних стратегій. Мода все більше проникає в усі сфери людської життєдіяльності, нею пронизані всі соціальні шари, в тому числі і ті, які в минулому перебували поза межами її впливу, і це стало можливим завдяки поширенню масової культури, яка формує модні смаки й уподобання.