РОЗВИТОК МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ОВОЛОДІННЯ ЧИТАННЯМ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗПР

  Тетяна Кононевич, Наталія Серомаха (Старобільськ, Україна) |    Завантажити статтю

Організація роботи з підвищення мотивації до оволодіння читанням у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку потребує врахування вікових, типологічних та індивідуальних особливостей даної категорії дітей. Важливо чітко уявляти причини та природу порушень читання та письма, характер специфічних помилок, особливості розвитку пізнавальної сфери й усного мовлення дітей. При підвищенні мотивації до оволодіння читанням необхідно враховувати стан нервово-психічної сфери, сформованість мотивації до навчання, соціально-комунікативних умінь, пізнавальної активності та самостійності, а також зважати на інтереси, схильності дітей із затримкою психічного розвитку, їхні вподобання та особистісні риси.