РОЗВИТОК ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ ТУРКМЕНІСТАН: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Нурджемал Сапарова (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

В реаліях сьогодення запорукою успішної розбудови будь-якої держави є, перш за все, ефективне формування і реалізація інтелектуального потенціалу суспільства, одним із дієвих шляхів досягнення якого виступає розвиток науки та модернізація системи освіти. У цьому контексті закономірним стало поступове зростання уваги органів державної влади Республіки Туркменістан до означеного питання.