Особливості використання інтерактивних дошок в освітньому процесі

  О.О. ПОДЛІНЯЄВА (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Сучасну школу і освіту в ній вже неможливо уявити без комп’ютерної техніки та мультимедійних технологій. Найважливіше завдання в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей ефективно користуватися інформаційними технологіями, і від успішного вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни через самореалізацію кожного її громадянина.