ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  Галина Корчова (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність даної теми обумовлена тим, що нові соціальні вимоги, висунуті державою до системи вищої освіти, покликані забезпечити вихованню моральних, ініціативних, комунікативних, відповідальних, соціально активних громадян своєї держави.Так, у статті 26 Закону України «Про вищу освіту» одним із основних завдань закладу вищої освіти є формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання. Утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, вміння вільно мислити та само організовуватися в сучасних умовах [1]. У статті 1 Закону України «Про освіту» зазначається, що освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей[2]. Отже, реформування вищої освіти передбачає використання в освітній діяльності різноманітних форм соціалізації, що сприяють самовизначенню здобувачів і набуття ними соціальних компетентностей.