СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

  Аліна Д’яченко (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Модернізація освітнього процесу з іноземних мов базується на особистісно-діяльнісному підході, але вимагає пошуку інноваційних технологій навчання, які б відповідали принципам гуманізації та демократизації освіти, посилювали інтерес до пізнання, підвищували мотивацію й активність школярів щодо оволодіння англомовною комунікативною компетенцією.