ОЦІНКА СТУПЕНЯ НАПОВНЕННЯ РОДОВИЩ НАФТОЮ В ПРОЦЕСІ ЇХ ФОРМУВАННЯ

  Іван Купер (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

На даний час актуальним є питання про те, чи родовища , які зараз перебувають у розробці вже закінчили своє формування, чи далі продовжують наповнюватися нафтою, тобто мають діюче джерело поповнення знизу. Спільним у двох основнх гіпотезах походження вуглеводнів органічної і не органічної є механізм формування родовищ нафти і газу. Формування відбувається в результаті міграції вуглеводнів від місця їх зародження до покришки пастки і нагромадження під нею. Пустотний простір цієї пастки був заповнений спочатку водою. Більша частина води в результаті міграції була заміщена нафтою, а частина води залишилася у вигляді залишкової.